Swedish Qualification Centre

Building qualification and experience since 1996.

Läs mer om oss »

Vår verksamhet

SQC:s huvudverksamhet är kvalificering av oförstörande provning på de Svenska kärnkraftverken, där SQC:s roll är att bedöma tillförlitligheten hos de provningssystem som används för att kontrollera de Svenska kärnkraftverkens reaktorkomponenter. Provningssystemen används för att finna defekter som kan påverka integriteten hos dessa komponenter.

Utveckling

SQC bedriver aktivt utveckling och optimering av kvalificeringsmetodiken genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Med vår kompetens och erfarenhet fungerar vi som ett kompetenscenter inom området kvalificering av provningssystem.

Utveckling »

Konsulttjänster

Vi genomför uppdrag över hela världen, med beaktande av att vår ställning som svenskt kvalificeringsorgan inte får påverkas.

Konsulttjänster »

Kvalificering

Kvalificering innebär en process där ett provningssystem och dess användbarhet för en viss typ av provning bedöms på ett strukturerat sätt.

Kvalificering »