0
By
Posted

Revidering av hemsidan

Hemsidan kommer under de kommande två veckorna att revideras och få ny funktionalitet. Numera finns en flik ”Kundsidor” där testblocksdatabasen samt andra databaser och även annan information [...]