General procedures

  • MT01 rev. 4 – Generell procedur för manuell magnetpulverprovning (*)
  • PT01 rev. 4  -Generell procedur för manuell penetrantprovning (*)
  • MPT01 rev. 6 – Generell procedur för Mekaniserad penetrantprovning (*)
  • UT01 rev. 4 – Provningsprocedur för manuell ultraljudsprovning av rör och komponenter (*)
  • TJ01 rev. 1 – Provningsprocedur för manuell tjockleksmätning (*)
  • VT01 rev. 5 – GENERELL PROCEDUR- Manuell visuell provning av objekt i reaktortryckkärl och interna delar med avseende på ytbrytande sprickor
  • AVT01 rev. 6 – AVT of Surface Breaking Defects in Metallic Materials

To get access to the general procedures, contact your ordering licensee.

(*in swedish only)