Den kompetens och erfarenhet vi byggt upp när vi utvecklade det svenska systemet för kvalificering är värdefull för alla former av oförstörande provning.

Vi kan ge värdefullt stöd i samband med strategisk planering eller kvalitetssäkring av kommande provningar, oavsett bransch. Vi har erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete och kan se till att ni får den provning ni behöver.

Vi genomför uppdrag över hela världen, med beaktande av att vår ställning som svenskt kvalificeringsorgan inte får påverkas.

Vi erbjuder exempelvis även rådgivning till alla branscher kring utformning eller tillämpning av normer och standarder för oförstörande provning.