Vi har ett flertal projektledare som kan driva era provnings- eller kvalificeringsprojekt. Vi kan ta ett helhetsansvar eller driva projektet i nära samverkan med er.

Vi har en egen etablerad projektstyrningsmodell, men kan lika väl arbeta enligt era rutiner.

Då provningsprojekt kan vara av högst varierande storlek och komplexitet föreslås att ni kontaktar oss för fördjupade samtal om era behov och projektets omfattning och inriktning.