SQC har kompetens och resurser för att hantera dina uppgifter och lösa dina problem inom området Oförstörande Provning, OFP. Vi kan ta ett helhetsuppdrag eller medverka som projektledare, specialist eller medarbetare i ert projekt. Vi gör det utifrån våra erfarenheter från kvalificeringar och tidigare provningar på svenska och utländska kärnkraftverk.

Vi har erfarenhet främst från kärnkraftsområdet, men även från andra verksamheter, exempelvis flygsektorn. Kraven kan vara olika, men OFP-tekniken och metoderna för kvalitetssäkring är oberoende av bransch.

Vi kan exempelvis hjälpa er med att:

  • klargöra förutsättningar, krav och kriterier som skall gälla vid inköp av OFP
  • föreslå lämpliga testblock för utprovning eller verifiering av provningssystem
  • ge råd om olika provningsmetoders möjligheter och begränsningar
  • klarställa om det sedan tidigare finns ett kvalificerat provningssystem som kan användas i samband med reparationer eller tillverkningskontroll
  • bedöma effekten och trovärdigheten av föreslagna eller genomförda provningar
  • medverka som teknisk rådgivare vid bedömning av provningsföretag
  • bygga upp kvalificeringssystem, strategier och procedurer för nya komponenter
  • bidra med kompetens och resurser till andra kvalificeringsorgan eller medverka i kvalificeringar som en opartisk granskare och bedömare
  • bedöma ifall en kvalificering utförd i Sverige kan utnyttjas i andra länder.