Det finns ett flertal olika metoder för oförstörande provning (OFP). Var och en har sina fördelar och varierande lämplighet vid olika situationer.

SQC är godkända för att kvalificera inom  följande provningsmetoder:

  • UT – Ultraljudsprovning
  • ET – Virvelströmsprovning
  • VT – Visuell provning
  • PT – Penetrantprovning
  • MT – Magnetpulverprovning
  • A-VT – Visuell provning med avgjutning