SQC har tillgång till cirka 700 testblock i olika dimensioner och material, vilka kan används både av de svenska kärnkraftverken och av internationella kunder. Testblock är verklighetstrogna kopior av de objekt som ska provas, antingen som hela komponenter eller mindre delar av dessa.

Om nya testblock skall tillverkas skall dessa tas fram efter gemensamt överenskommna regler o principer.

Testblock

Testblocksansvarig

Jani Rajamäki
0730-79 94 98
jani.rajamaeki@sqc.se