Vi har genomfört över 200 kvalificeringar sedan 1996.
Nedan listas ett axplock:

  • Ånggenerator provning på Ringhals
  • Reaktortank Forsmark
  • Generell visuell provning Ringhals, Forsmark och Oskarshamns kraftverk
  • Huvudcirkulationssystem Ringhals och Oskarshamn
  • Matarvattensystem Ringhals, Forsmark och Oskarshamns kraftverk
  • Bor och nödkylstutsar Oskarshamn
  • Styrstavar Forsmark och Oskarshamn
  • Tankbotten Ringhals