Kärnkraftföretagen i Sverige gick i mitten på 90-talet samman och bildade SQC Kvalificeringscentrum AB, numera ändrat till Swedish Qualification Centre AB, SQC. Vårt uppdrag var ursprungligen att svara för kvalificering av system för oförstörande provning av mekaniska konstruktioner i kärnkraftverk enligt den nya föreskrift som fastställts av dåvarande Statens Kärnkraftsinspektion, idag Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.
Eftersom Sverige var ett av de första länderna i världen att ställa formella krav på kvalificering under realistiska former enligt ENIQ-metoden har SQC utvecklats till världsledande inom området. Utvecklingen krävde stora resurser, men har resulterat i en effektiv hantering av provningsresultat.

Verksamheten har senare utvidgats till att även omfatta metodutveckling inom området samt rådgivning i dessa frågor, både inom Sverige och internationellt. Vi har exempelvis haft konsultuppdrag från USA, Kina, Sydafrika och Schweiz.