VD

Giselle Garcia Roldán

Verksamhetsansvarig Kvalificering

Peter Alzén

Verksamhetsansvarig Teknik och Rådgivning

Jorge Benítez

Administration och kvalitet

Åsa Humble

Styrelse

Ordförande
Magdalena Åkesson, Halmstad

Ledamöter
Henry Hansson, Oskarshamn
Ulf Karlsson, Mölndal
Jan Lundvall, Skärplinge
Jessica Palmqvist

Suppleanter
Örjan Eklöf, Forsmark
Charlotte Loid, Täby
Andreas Roos, Oskarshamn

Styrelsens säte

Stockholm