VD

Giselle Garcia Roldán

Verksamhetsansvarig Kvalificering

Peter Alzén

Verksamhetsansvarig Teknik och Rådgivning

Jorge Benítez

Administration och kvalitet

Åsa Humble