Revidering av hemsidan

 Kategori Nyheter

Hemsidan kommer under de kommande två veckorna att revideras och få ny funktionalitet.

Numera finns en flik ”Kundsidor” där testblocksdatabasen samt andra databaser och även annan information kommer att finnas tillgänglig i framtiden. Vi ber om överseende med eventuella problem under de kommande veckorna. Vid eventuella problem/frågor kontakta Ola Johansson

Senaste nyheterna

Leave a Comment