SQC bedriver aktivt utveckling och optimering av kvalificeringsmetodiken genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Med vår kompetens och erfarenhet fungerar vi som ett kompetenscenter inom området kvalificering av provningssystem. Vi genomför denna typ av forsknings och utvecklingsprojekt med egna resurser eller i samarbete med högskolor, universitet eller andra kvalificeringsorgan.

Forskning bedrivs i första hand på högskolor och universitet på uppdrag av myndighet och kärnkraftindustrin med SQC som en samordnande funktion, medan utveckling sker genom projekt som SQC aktivt driver och genomför. Dessa projekt bidrar till en internt ökad kunskapsnivå och bidrar också till en ökad kunskap inom branschen genom de ”Guidelines” SQC ger ut.

Utvecklingsprojekt kan exempelvis vara att utveckla verktyg och metoder för att säkerställa tillförlitligheten i provningssystem, simuleringar av defekter i testblock eller för att förbättra kvalitén och effektiviteten i kvalificeringarna.